GEOPORTAL DE PLANEJAMENT: GEOSERVEIS

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix alguns dels seus productes de planejament urbanístic com a serveis web (geoserveis), compatibles amb les següents especificacions del OGC (Open Geospatial Consortium):
Característiques tècniques dels serveis:
  • Sistema de coordenades original: EPSG:25831 (ETRS 1989).

Els serveis disponibles actualment són els següents:

Servei OGCEscala de visualitzacióURLArxius de Capabilities
Expedients Expedients des de 1:50.000 fins a 1:1.000 https://geoportal.amb.cat/geoserveis/services/expedients_refos/MapServer/WMSServer
https://geoportal.amb.cat/geoserveis/rest/services/expedients_refos/MapServer
Classificació del sòl Classificació del sòl des de 1:50.000 fins a 1:1.000 https://geoportal.amb.cat/geoserveis/services/classificacio_refos/MapServer/WMSServer
https://geoportal.amb.cat/geoserveis/rest/services/classificacio_refos/MapServer
Sectors Sectors des de 1:50.000 fins a 1:1.000 https://geoportal.amb.cat/geoserveis/services/sectors_refos/MapServer/WMSServer
https://geoportal.amb.cat/geoserveis/rest/services/sectors_refos/MapServer
Qualificació urbanística Qualificació urbanística des de 1:50.000 fins a 1:1.000 https://geoportal.amb.cat/geoserveis/services/qualificacio_refos/MapServer/WMSServer
https://geoportal.amb.cat/geoserveis/rest/services/qualificacio_refos/MapServer
Catàleg Catàleg des de 1:10.000 fins a 1:1.000 https://geoportal.amb.cat/geoserveis/services/cataleg_patrimoni_refos/MapServer/WMSServer
https://geoportal.amb.cat/geoserveis/rest/services/cataleg_patrimoni_refos/MapServer